Dagsaktiviteter

Barnehagen åpner

kl. 06.30                

Frokost

kl. 07.30                

Gruppetid

kl. 09.15 - kl. 11.00 

Lunsj

kl. 10.30                 

Utetid/frilek

kl. 11.30 - kl. 14.00   

Ettermiddagsmåltid

kl. 14.00                

Barnehagen stenger

kl. 16.30