Om oss

Bua kultur- og friluftsbarnehage AS er eid og drevet av Silje Huse.
Barnehagen holder til i gamle Bua skule sine lokaler på Bua i Sveio.
Vi har et stort uteområde med egen skog, kort vei til flotte turområder og sjø.
Inne har vi store og gode rom og egen gymsal.

Vår visjon: 
Sammen om en god barndom

 For oss handler visjonen om at vi sammen skal gi barna, det kjæreste dere eier, en flott barndom.

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og annerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen.
Barnehagen skal fremme demokrati, magfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse (fra Rammeplanen for barnehage).

Livet er fullt av nye utfordringer, og da er det godt å ha tro på seg selv!

I Bua kultur- og friluftsbarnehage har vi grunntanken at barn er kreative små mennesker som behøver både lek, omsorg, frihet, grensesetting og oppdragelse. 
Det er viktig for oss at vi lytter til barna, tar deres innspill på alvor, og at de trives og har det gøy i barnehagen, det er deres barndom.
Trygghet er også viktig for oss, da det er under trygge og gode rammer at barna oppdager egne grenser og muligheter. Da lærer de seg selv å kjenne som en del av dannelsesprosessen.

Kultur- og friluftsbarnehage, hva betyr det for oss?

Ordet kultur tenker vi først og fremst handler om å ta vare på og videreføre vår kulturarv.
Det kan være lokalhistorie, eventyr, sagn og gamle leker. Men like viktig er det å ha fokus på ulike kulturer og barnas egen kulturskaping.

Hvordan vi vil jobbe med kultur:

  • Besøke plasser med ulike historie.
  • Lære av "de gamle", kanskje de har spennende historier å fortelle.
  • Leke "gamle" leker som spenn på boks, ringleker ol.

Ordet friluft tenker vi henger sammen med å tilbringe mye tid ute i naturen. Lære og leke ute, bli kjent med de ulike årstidene og ta vare på og lære om ulike dyr, insekter og vekster.

Hvordan vil vi jobbe med friluftsliv:

  • Alle grupper har faste turdager, foruten spontane turer til både sjø og vann.
  • Bruke naturmaterialer i kreative aktiviteter.
  • Ta hånd om og videreutvikle kjøkkenhagen vår.