Pris

Barnehageåret 2018-2019

Pris / Måned

5 dager

3040 NOK

Betaling

Det blir sendt ut faktura via mail som har forfall den 01. hver måned, Juli er betalingsfri. Vi anbefaler alle å legge inn på automatisk trekk i nettbanken sin.

Hushold med samla inntekt under kr. 500 500 kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Hushold med samla inntekt under kr. 417 000 kan og søke om gratis kjernetid for 3-, 4 - og 5 åringar.
Skjema for dette finner en på nettsidene til Sveio kommune under barnehage.