Pris

Barnehageåret 2019-2020

Pris / Måned

5 dager


4 dager 

3040 NOK

3135 NOK fra og med 01.01.2020


2736 NOK

2818 NOK fra og med 01.01.2020

Betaling

Det blir sendt ut faktura via mail som har forfall den 01. hver måned, Juli er betalingsfri. Vi anbefaler alle å legge inn på automatisk trekk i nettbanken sin.

Hushold med samla inntekt under kr. 500 500 kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Hushold med samla inntekt under kr. 417 000 kan og søke om gratis kjernetid for 3-, 4 - og 5 åringar.
Skjema for dette finner en på nettsidene til Sveio kommune under barnehage.