Pris

Barnehageåret 2019-2020

Pris / Måned

5 dager


4 dager 

3230 NOK

3230 NOK fra og med 01.01.2021


2907 NOK

2907 NOK fra og med 01.01.2021

Betaling

Det blir sendt ut faktura via mail som har forfall den 01. hver måned, Juli er betalingsfri. Vi anbefaler alle å legge inn på automatisk trekk i nettbanken sin.

Hushold med samla inntekt under kr. 500 500 kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Hushold med samla inntekt under kr. 417 000 kan og søke om gratis kjernetid for 3-, 4 - og 5 åringar.
Skjema for dette finner en på nettsidene til Sveio kommune under barnehage.