Søke barnehageplass

Sveio kommune har samordna opptak for alle barnehagane i kommunen med søknadsfrist 15. februar. Det skal søkes elektronisk, på www.sveio.kommune.no. Det er også mulig å ta kontakt med offentlig servicekontor eller barnehagen som kan hjelpe til med søknadsprosessen.
Opptaket gjelder nye søkere, men også for endring av oppholdstid og bytte av barnehage. I tilfeller der barn har rett til prioritet etter § 13 i barnehagelova, må sakkyndig vurdering sendes til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio.